فیسکارس

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

فیسکارس

فروش تبر و سایر محصولاتِ فیسکارس در سال ۱۶۴۹ و همزمان با تأسیسِ کمپانی آغاز شد. محصولاتِ تولیدیِ فیسکارس، طراحی ناب و مهندسی شده اش را به رخ جهانیان کشید. کمپانی فیسکارس، خیلی سریع به عنوان یکی از اولین کارخانه های آهنکاری شناخته شد.
در فیسکارس، لوازم کشاورزی، لوازم منزل و ظروف ساخته شد.